A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK FÖLDRENGÉS ESETÉN

 

 
Bizonyított adat, hogy földrengés esetén a legnagyobb veszélyt a megsérülő épületek leomló falai,
lezuhanó szerkezeti elemei jelentik.
Ezért a legfontosabb teendő nem biztos, hogy az épületek mielőbbi elhagyása.
Ne akarjunk mindenáron kimenekülni!
Várjuk meg a legcélszerűbb időpontot, vagyis a rengések közti szünetet.

Addig, amíg nincs lehetőségünk viszonylag biztonságosan kijutni az épületből olyan helyre,
ahol lehulló törmeléktől, szerkezeti elemtől, elektromos vezetéktől nem vagyunk veszélyeztetve,
ideiglenes menedéket kell keresni épületen belül.
Erre a célra legmegfelelőbb az erőteljes, tömör fa asztal alatt meghúzódni,
illetve az épület fő falának sarkába, áthidalt részéhez közeledni.

Fontos, hogy fejünket lehetőleg védjük, ha más (pl. vastagabb ruha, pulóver) nincs kéznél,
legalább karunkkal.


Ha lehetőségünkben áll, célszerű a közművek főcsapját elzárni (Víz, gáz, áram).
Ügyelni kell azonban arra, hogy ez a rövid késlekedés ne menekülésünk árán történjen!
A nyílt láng könnyen tüzet okozhat, ami nehezíti a mentést.

Nem szabad feleslegesen időt pazarolni értékeink mentésére!

Ha sikerült az épületet elhagynunk, gondoljunk arra, hogy a körülöttünk lévő épületek,
tereptárgyak romosodása, dőlése milyen mértékben jelenthet veszélyt.
A biztonságosnak tekinthető távolság megegyezik az adott tárgy legnagyobb magasságával.

A magas épületekből történő kimenekülés során fokozott körültekintéssel kell eljárni,
mivel ezek elhagyása hosszabb időt igényel.
Alapszabály, hogy földrengés esetén nem szabad a liftet használni!
A felvonók befogadóképessége korlátozott, túlterhelésük további beláthatatlan következményeket
okozhat.

A rengés hatására az elektromos vezetékek megrongálódhatnak,
a felvonók szerkezeti elemei deformálódhatnak.
Az ilyen körülmények között liftben rekedt személyek kimentésére kevés az esély.

Azokból az épületekből, melyekben sokan tartózkodnak, fokozott óvatossággal kell kimenekülni.
Kerülni kell a torlódást, pánikot, és gyorsan, de soha nem rohanva közlekedjünk.
A futó ember könnyebben veszíti el egyensúlyát bármilyen hatásra, és aki ilyen helyszínen elesik,
azt a tömeg könnyen letaposhatja.

Ha lehetőségünk van – de CSAK akkor – célszerű az épület elhagyása előtt meleg ruházatot
magunkhoz venni.


FONTOS!

A kijutáshoz legmegfelelőbb pillanat választása, a gyors és határozott cselekvés életünket
mentheti meg!

Ne használjunk földrengéskor gyufát, vagy nyílt lángot, és csak életveszélyben telefonáljunk!
(A pusztán szeretteink hogyléte felőli érdeklődések olyannyira lefoglalják az ilyen esetekben
egyébként is
túlterhelt telefonhálózatokat, hogy ezzel mások életét veszélyeztethetjük!)
 
 
 
Célszerű magatartási formák földrengés után
 
Bár hazánkban szerencsére ritkán fordulnak elő olyan erejű földrengések, 
amik széles körben okoznának károkat, nem árt, ha tudjuk, mik azok a szabályok,
amiket célszerű követni egy erősebb földmozgás után.

Leszakadt elektromos vezetékeket megközelíteni, megérinteni nem szabad!
A földdel érintkező, áram alatt lévő magasfeszültségű vezetékek közelében a talaj is vezeti
az elektromosságot,
és súlyos áramütést okozhat.

Kerülni kell azokat a helyeket, ahol tűz keletkezett.
Az ilyen épületekben további tűz,-vagy robbanásveszélyes tárgyak lehetnek (pl. gázpalackok),
illetve olyan anyagok, melyek az égés során mérgező gázokat és gőzöket bocsáthatnak ki.

Veszélyes lehet a közművek sérüléseinek helye is, lehetőség szerint ezeket kerülni kell.

A mindkét oldalon beépített utcákon célszerű középen haladni,
ezzel csökkenteni a lezuhanó tárgyaktól elszenvedhető balesetek kockázatát.

Célszerű kisebb csoportokban, de legalább kettesével közlekedni,
hogy mód legyen szükség esetén egymás segítésére.

A földrengés sújtotta terület elhagyásának legbiztonságosabb módja a gyalogos közlekedés.
Aki mégis saját járművel akar elindulni, számítson az utak sérülésére, romok akadályára,
elhagyott járművekre és a zsúfoltságra.

Könnyebb sérüléseket bárki elláthat, aki ismeri az elsősegélynyújtás alapvető szabályait.
Súlyosabb esetekben segítségnyújtása csak az vállalkozzon, akinek ehhez megfelelő
felkészültsége van.

A jó szándékú, de hozzá nem értő beavatkozással komoly károkat okozhatunk a sérült
állapotában.


Amennyiben bárhol vegyi anyag áramlását észleljük, célszerű a környéket minél előbb elhagyni.
Ilyen esetben lehetőleg a szélirányra merőlegesen távozzunk és védekezzünk az orr elé helyezett
többrétegű ruhával a porok, gőzök, gázok belégzése ellen.
Ne fussunk, a futás megtöbbszörözi a levegőszükségletünket, ezzel együtt nő a belélegzett anyag
mennyisége is.


Földrengés által érintett területre visszatelepülni csak akkor szabd, ha azt a hatóságok javasolják.
A sérült épületeket, közműveket használatba vételük előtt felül kell vizsgáltatni szakemberrel,
és a balesetek elhárítása céljából a legszükségesebb javításokat el kell végezni.

FONTOS!

Igyekezzünk figyelni minden lehetséges módon a híradásokra!
A katasztrófák bekövetkeztekor szakemberek sietnek segítségünkre.
Ők megtalálják a megfelelő módját annak, hogy tájékoztassák a lakosságot a kialakult helyzetről,
a követendő szabályokról.
Minden esetben bízzunk meg a szakemberekben, és tartsuk be javaslataikat!
 
                                                        VISSZA A MENÜBE